Een bredere kijk op de thuissituatie

Thuiszorgfysiotherapie

De fysiotherapeut in de thuiszorg is een fysiotherapeut die speciaal geschoold is in de behandeling van patiënten in de thuissituatie. Het kan gaan om zowel jonge als oudere mensen die niet in staat zijn om naar de praktijk te komen.

Er is aandacht voor het functioneren van de patiënt in de thuissituatie. Het doel van de behandeling is te revalideren, het weer heroveren en behouden van de zelfstandigheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

De fysiotherapeut heeft kennis van verschillende ziektebeelden en het procesmatig inzicht in herstel, oefenmogelijkheden, valpreventie, palliatieve zorg en psychologische aspecten. Het werken in een multidisciplinair team van artsen, psycholoog, ergotherapeut, logopedist en de thuiszorg is van belang voor het herstel van de patiënt.