Houding en beweging is bij ieder individu verschillend

Cesartherapie

Cesartherapie is een behandelmethode gericht op het behandelen van klachten aan het lichaam ontstaan door een onjuist houdings- of bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een afwijking of ziekte.

Mensen bewegen: lopen, gaan zitten, opstaan, bukken, tillen en springen. Iedereen doet dit op een eigen manier. Bij dezelfde beweging gebruikt niet iedereen dezelfde spieren in gelijke mate. Het bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten. Sommige gewoonten kunnen na verloop van tijd klachten gaan geven.

Het behandelplan
De Cesartherapeut stelt voor elke patiënt een individueel behandelplan op. Hierbij wordt uitgegaan van ieders persoonlijke bewegingsmogelijkheden en wordt rekening gehouden met ieders eigen situatie (dagelijks leven, beroepsomstandigheden, sport, hobby’s etc.). Tijdens een gericht leerproces worden houdings- en bewegingsadviezen gegeven en worden oefeningen gekozen en geoefend.

U neemt actief deel aan de therapie waardoor u leert begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het beste op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd. Door het herhaaldelijk oefenen kunt u het geleerde inpassen in uw dagelijks leven.

Praktische informatie
De Cesartherapie wordt gegeven in de praktijk of als dit noodzakelijk is bij u aan huis. Elke behandeling duurt 30 minuten.
Cesartherapie is direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder tussenkomst van uw huisarts een afspraak kunt maken.