Klachtenregeling, heeft u een klacht over uw fysiotherapeut?

Het kan zijn dat er in het contact met uw fysiotherapeut iets niet goed is gegaan: er is bijvoorbeeld niet gebeurd wat u had verwacht of u vindt dat uw hulpverlener u onzorgvuldig heeft behandeld. Misschien denkt u dat hij of zij een fout heeft gemaakt.

Wat kunt u doen met uw klacht?
Wij vragen u uw klacht in eerste instantie met de desbetreffende fysiotherapeut te bespreken. Als dat voor u niet mogelijk is, kunt u een andere fysiotherapeut in onze praktijk vragen hierin te bemiddelen. Als in het gesprek het probleem niet oplost, kunt u bemiddeling vragen bij de KNGF, het Nederlands Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie.

U kunt gebruik maken van één van de klachtenfunctionarissen die door het KNGF beschikbaar zijn gesteld. Deze functionarissen adviseert u kosteloos, zij bieden zo nodig ondersteuning bij het indienen van een klacht en bemiddelen bij het vinden van een oplossing. Deze bemiddeling voorkomt vaak dat de klacht een geschil wordt en wordt ingediend bij de Geschillencommissie Fysiotherapie.

Op defysiotherapeut.com staan informatie en meldformulieren over de klachtenregeling en geschillencommissie. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het KNGF voor informatie en vragen over deze regelingen op 033-467 29 00 (maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur) of via mail klachtenregeling@kngf.nl